• Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2021 - Custom text here

Od 1 września 2020 r. w sytuacji zawieszenia zajęć w przedszkolu, zadania dydaktyczno-wychowawcze przewidziane przepisami prawa oświatowego realizowane są w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem Platformy Teams MS Office 365.

Dostęp do platformy każdy z Państwa otrzymał od wychowawców grup.  W przypadku problemów z dostępem do platformy prosimy o kontakt z Wicedyrektorem przedszkola. Zapraszamy do współpracy.