• Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2021 - Custom text here

W Przedszkolu Miejskim nr 15 im. Wandy Chotomskiej w Olsztynie w dniach 8-12 marca 2021 r. organizowane były (w każdej grupie wiekowej) zajęcia edukacyjne dla dzieci w zakresie praw dziecka, ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem. Dzieci informowane były, do kogo mają się zgłosić o pomoc i radę w przypadku krzywdzenia lub wykorzystywania.
W placówce dostępne dla dzieci są materiały edukacyjne w zakresie praw dziecka, ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem oraz zasad bezpieczeństwa w internecie (plakaty, ulotki itp.) Dzieci mają dostęp do informacji na temat praw dziecka oraz możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji.
Chcąc zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, dbamy o to, aby dzieci znały swoje prawa i wiedziały, w jaki sposób mówić o swoich potrzebach i pragnieniach. Aby dzieci mogły się chronić przed krzywdzeniem, muszą zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, na jakie mogą być narażone. Muszą wiedzieć, że kiedy poczują się zagrożone albo zostaną skrzywdzone, powinny powiedzieć o tym zaufanej osobie.
System zgłaszania problemów i przypadków krzywdzenia staramy się rozpowszechniać i wyjaśniać wszystkim osobom związanym z placówką, również dzieciom poprzez opracowanie prostrzej i czytelnej jego wersji.
Podczas realizacji tematu kompleksowego „Ochrona dziecka przed krzywdzeniem” nauczyciele korzystali ze scenariuszy zajęć profilaktycznych dla dzieci w różnych grupach wiekowych. Nauczycielki wyjaśniały dzieciom, że mają prawo do poszukiwania pomocy oraz do tego, aby zostać wysłuchane i potraktowane poważnie; dostarczały informacji do kogo mogą się zwrócić, gdy potrzebują pomocy lub gdy ktoś je skrzywdził. Nauczycielki uświadamiały dzieciom, że powinni zwracać się o radę i wsparcie nie tylko wtedy, gdy doświadczyły krzywdzenia, ale także w wielu innych sytuacjach. Dzieci powinny wiedzieć, z kim mogą porozmawiać o takich problemach, jak: problemy z nauczycielem, problemy z rodzicem/opiekunem, przemoc rówieśnicza, edukacja seksualna itp.

 

W poniższym linku znajdują się prace plastyczne wszystkich grup:

https://drive.google.com/folderview?id=1Wh8n6a1V7nvS48JtU7QilNpWoq7nMbM1

 

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM [KLIK]